Gezinsbond Wambeek

Interesse voor de Bond? Ongetwijfeld! Anders had je ons niet aangeklikt.

Inschrijvingsperiode nieuwe deelnemers watergewenning/kleuterzwemmen mei 25, 2012

Filed under: Activiteiten — gezinsbondwambeek @ 4:22 pm
Tags: , , ,

De inschrijvingsperiode voor nieuwe inschrijvingen voor de volgende reeks watergewenning/kleuterzwemmen, najaar 2012, loopt voor inwoners van Groot-Ternat van zaterdag 16 juni tot vrijdag 22 juni 2012.
Voor niet-inwoners van Groot-Ternat van zaterdag 23 juni tot vrijdag 29 juni 2012 (tenzij reeds voortijdig volzet).
Voor deze periode worden geen nieuwe inschrijvingen verwerkt.

U stuurt een aanvraag tot inschrijving naar volgend e-mailadres: kleuterzwemmen@gmail.com met vermelding: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mail van de ouder(s), naam en geboortedatum van het/de in te schrijven kind(eren) en het lidnummer van de gezinsbond of de vermelding dat u geen lid bent.
Zonder al deze gegevens kan uw aanvraag tot inschrijving niet worden verwerkt. Kijk dus goed na of alle gegevens volledig zijn!

De bevestiging van de inschrijving gebeurt per e-mail waarin u het startuur en alle gegevens voor de betaling worden meegedeeld. Indien de reeks intussen al zou volzet zijn, wordt u daar eveneens per mail van in kennis gesteld.

Wees er tijdens de inschrijvingsperiode snel bij, want het aantal vrijgekomen plaatsen is beperkt.