Gezinsbond Wambeek

Interesse voor de Bond? Ongetwijfeld! Anders had je ons niet aangeklikt.

Wensen december 26, 2015

Filed under: Uncategorized — gezinsbondwambeek @ 10:13 pm

Wij willen al onze leden en alle Wambekenaren onze beste wensen overbrengen. Fijne Feestdagen en alvast een gelukkig en gezond Nieuwjaar 2016!!

Verder nog dit: jullie mogen één dezer onze “postbodes” verwachten met een mapje met het bonnenboekje, onze ledenbrief, en een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 31 januari!

Wij verwachten onze leden graag op zondag 31 januari tussen 10 en 12u voor een gezellige babbel in de refter van GBS De Kiem Wambeek, Langestraat 4.

Wel graag inschrijven uiterlijk 24 januari bij Maria:

e-mail: cocquytmaria@hotmail.com of op 02/582 30 32

Graag tot dan!

De Bestuursploeg