Gezinsbond Wambeek

Interesse voor de Bond? Ongetwijfeld! Anders had je ons niet aangeklikt.

Kinderoppasdienst oktober 14, 2010

Ook in onze afdeling kan je een beroep doen op de kinderoppasdienst. Dit blijft een occasionele opvang met als bedoeling dat ouders er eens een avondje tussenuit kunnen zonder hun kleine (b)engels of als sporadische naschoolse opvang. Tijdens de schoolvakanties is er ook opvang mogelijk overdag.

De kinderoppassers zijn meestal studerende jongeren (vanaf 16 jaar) en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes, overdag en op late avonduren in de week is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een vijftal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak met de coördinator. Daar geef je jullie gegevens door (vergeet je lidkaart niet) en kan je terecht om een prestatieboekje aan te kopen. Dit boekje geldt voor 5 beurten en kost 6€. Het dekt de kosten van de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst.

Hou er rekening mee dat de kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke taken verricht.

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:
– burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen
– lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval zo snel mogelijk de coördinator.
Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven:
– Eén uurtarief 4,00€/uur met een minimum van 8€ (= 2uren)
– Overnachting (22u tot 8u + ontbijt) 20,00€
Een begonnen uur telt als een volledig uur.

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het prestatieboekje in; het gele exemplaar hou je bij, het witte is voor de oppas (die het aan de coördinator bezorgt). Eens je ingeschreven bent volstaat het om te mailen of te bellen naar de coördinator of een aanvraag door te sturen via deze website.

Nieuwe kandidaat babysitters:
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe babysitters vanaf 16 jaar. Heb je een hart voor kinderen en zin om te babysitten? Neem dan contact op met de plaatselijke coördinator en maak een afspraak via mail, telefoon of deze website.

Meer informatie kan je bekomen bij Aleidis Daem – aleidis.daem@pandora.be of 02/582.81.26